Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że CPI wyniósł w lipcu 15,5 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,6% (przy wzroście cen towarów - o 16,9% i usług - o 11,7%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5% (w tym usług - o 1,2% i towarów - o 0,3%)" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 21,8%), żywności (o 15,9%), transportu (o 27,7%), restauracji i hoteli (o 16,4%) oraz rekreacji i kultury (o 11,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,43 pkt proc., 3,84 pkt proc., 2,67 pkt proc., 0,78 pkt proc. i 0,7 pkt proc.

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,1%), żywności (o 0,5%) oraz rekreacji i kultury (o 1,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,29 pkt proc., 0,12 pkt proc. i 0,11 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,4%) oraz odzieży i obuwia (o 2,2%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,15 pkt proc. i 0,09 pkt proc., podał GUS.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2022 r.:

waga lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 15,6 0,5 15,5 1,5
Inflacja towarów 16,9 0,3 16,8 1,7
Inflacja usług 11,7 1,2 11,5 1
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 15,3 0,6 14,2 0,7
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 7,7 0,8 7 0,5
Odzież i obuwie 4,47 4,7 -2,2 4,4 -1,4
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 25,3 1,3 24,2 1,9
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 10,2 0,5 10,9 0,9
Zdrowie 5,69 7,2 0,2 7,5 0,6
Transport 9,54 27,7 -1,4 33,4 6,6
Łączność 4,9 5,1 0,5 4,6 0,3
Rekreacja i kultura 6,07 11,3 1,8 11,5 1,7
Edukacja 1,16 6,8 0,1 6,7 0,2
Restauracja i hotele 4,77 16,4 1,3 15,9 1,3
Inne towary i usługi 5,45 8,8 0,4 8,9 0,3

(PAP Biznes)