Prezydent podpisał nowelę ustawy, której jednym z celów jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Dzięki nowelizacji podatnicy będą mogli kompleksowo załatwić swoje sprawy on-line.

Jak poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP, ustawa wprowadza do systemu prawa definicję systemu teleinformatycznego "e-Urząd Skarbowy" (e-US), który zastąpi dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy.

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Finansów (MF), dzięki nowelizacji, podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US.

Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

Ustawa zakłada też, że e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy.

Ponadto e-US ma zapewnić dostęp do informacji związanych z podatkami. Będzie też - według MF - gwarantować pełną transakcyjność, umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT.

Nowelizacja zmienia m.in. Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny skarbowy czy ustawę o opłacie skarbowej.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski