W Banku Pekao pracownik ma wiele możliwości i perspektyw rozwoju. Widać to nie tylko na przykładzie doświadczonych bankowców. Bank to ogromny organizm, w którym zatrudnienie mogą znaleźć specjaliści z różnych obszarów. Można zdobywać praktykę i rozwijać się w różnych działach. A to wszystko dowodzi, jak różnorodna jest ścieżka rozwoju w Banku Pekao.

Ważny jest pracownik

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zatrudnia prawie 13 tys. pracowników i może poszczycić się mianem jednego z najbardziej docenianych pracodawców na rynku pracy. Dowodem na to jest otrzymywane od 12 lat wyróżnienie TOP Employer 2022. Pekao jest też szybko rozwijającym się i nowoczesnym bankiem, który wie, jak ważna jest transformacja cyfrowa. Bank nieustannie stawia na ulepszanie warunków pracy i stara się wsłuchiwać w potrzeby pracowników.

- Chcemy, by w Banku Pekao S.A. znaleźli swoje miejsce specjaliści w swoich dziedzinach. Inwestowanie w rozwój i kompetencje zawodowe jest sprawą kluczową dla rozwoju banku ale również dla zadowolenia naszych klientów – mówi Anna Pawluczuk, Główny Specjalista w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao S.A. - Zależy nam na tym, żeby jeszcze szybciej się rozwijać, dlatego ciągle udoskonalamy procesy, stawiamy na automatyzację i cyfryzację jak również na zwinność organizacyjną.

Bank jest gotowy pozyskiwać nowych ekspertów w obszarach, które pozwolą mu jeszcze szybszy rozwój. Zależy mu na pracownikach, którzy podołają temu wyzwaniu i włączą się w realizację nowej strategii banku.

- U nas jest wysoki standard pracy i wypracowana kultura organizacyjna, w której docenia się każdego pracownika. Dba się też o wzajemny szacunek i dobre relacje. W Pekao każdy pracownik może liczyć na wsparcie kolegów z najbliższego otoczenia – zapewnia Aleksandra Kubasiewicz, Ekspert w obszarze Employer Brandingu w Banku Pekao S.A.

Skala organizacyjna robi wrażenie

Pekao to miejsce, w którym pracują wszechstronni fachowcy. Wizja Pekao S.A. zawiera się w haśle „bądźmy razem najlepsi”, bo pracują tam najwybitniejsi profesjonaliści w swoich dziedzinach.

Pekao, poszukuje zarówno pracowników z wieloletnim doświadczeniem, jak również młodych talentów. Stawia na osoby zaangażowane, mocno ukierunkowane na współpracę, otwarte na zmianę oraz pełne inicjatywy.

Dlaczego warto poszerzać wiedzę w Pekao i zdobywać kompetencje w jego strukturach? Przede wszystkim bank jest miejscem gdzie można dokonać realnych zmian. Pracując w Pekao szybko można dostrzec nowe możliwości, przestrzeń do rozwoju i poczucie wpływu. Na pracownika czeka wiele nieszablonowych projektów, na które można mieć realne przełożenie. To szansa na udział w tworzeniu czegoś nowego i nieustannie wpieranie innowacji w bakowości.

- Dla poparcia tych słów, mamy kilka konkretnych przykładów. Pracując w dziale IT odpowiadamy za procesy o gigantycznej skali, polepszając komfort i codzienne doświadczenia klientów, korzystających chociażby z aplikacji PeoPay czy PeoPay Kids, które pozwalają sprawnie zarządzać finansami oraz łatwo dokonywać płatności telefonem. Pracownicy mają też dostęp do najlepszych technologii funkcjonujących na rynku, a osoby lubiące myśleć kreatywnie mogą spełniać się np. podczas kreowania kampanii marketingowych. Dodam też, że nasi doradcy mają bezpośredni wpływ na pomoc klientom, którzy chcą dostać dofinansowanie np. na otwarcie klubu fitness, parku wodnego albo na fotowoltaikę. Natomiast jako specjaliści w centrali, możemy poznać specyfikę pracy niedostępną w mniejszych firmach. Dołączamy do ambitnych projektów, gdzie poznajemy osoby, które swoje doświadczenie wypracowywały przez wiele lat. – podkreśla Aleksandra Parkhotsik, Ekspert w Departamencie Strategii HR w Banku Pekao S.A.

Warto wspomnieć, że Pekao działa jak drużyna. Dba o relacje i nawzajem się wspiera. Tu praca jest możliwa na stanowiskach, które nie istnieją w mniejszych strukturach finansowych. To daje też dostęp do unikalnej wiedzy, a także do wielu ciekawych szkoleń.

Pracownicy, którzy chcą poznać Agilowe techniki mogą realizować szkolenia certyfikacyjne SCRUM na światowym poziomie. Pekao daje możliwości rozwoju w tradycyjnym Project Managemencie, proponując szkolenia certyfikacyjne, przygotowujące do egzaminu PMP.

Można brać też udział w cyklu szkoleń „Kuźnia Zwinności„ umożliwiającym zdobycie dogłębnej wiedzy z metodyk Agile i Lean, potwierdzonej procesem certyfikacji.

Pekao jako pracodawca inwestuje mocno w edukację. Dba o podnoszenie kompetencji pracowników, które w dłuższej perspektywie wpływają na osiągnięcie indywidualnego sukcesu zawodowego. Daje sporą ofertę programów edukacyjnych zawierających szkolenia lokalne i webinary ogólnorozwojowe, programy międzynarodowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny oraz szkolenia certyfikacyjne takie jak CFA/ ICCA/ CIA.

Z kluczowych inicjatyw, które zostały zainicjowane w ramach działalności ogólnorozwojowych w 2021 r., można wymienić - Talents Up, czyli program rozwoju kompetencji pracowników; Learning Week „Tydzień Odkryć” - szeroka oferta szkoleń i warsztatów prowadzonych przez znanych trenerów i mówców motywacyjnych, a także „CyberStudnię” czyli program adresowany do pracowników z obszaru IT i bezpieczeństwa w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych. Jest też Akademia Przywództwa i Akademia Menedżera. To programy przeznaczone dla kadry menedżerskiej.

- Zdajemy sobie sprawę, jaką w obecnych czasach niezwykle ważną rolę odgrywają menedżerowie. Na nich ciąży odpowiedzialność za codzienny komfort pracy wielu osób. - Jako pracodawca mamy na względzie ciągły rozwój i poszerzanie kompetencji kadry zarządzającej - mówi Aleksandra Kubasiewicz. - Chcemy, aby dorównywali oni kroku zmieniającej się rzeczywistości, dlatego realizujemy specjalnie opracowany program szkoleniowo-rozwojowy dla menedżerów.

Ścieżki kariery i rozwoju

W Pekao jest szeroki wybór ścieżek rozwoju. Praca czeka w różnych w departamentach i miastach, np. w Pionie Bankowości Detalicznej. Tu Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów - na co pozwala druga co do wielkości sieć oddziałów w Polsce. Bank oferuje nowoczesną bankowość i stawia na długoterminowe relacje. Jest blisko klienta i jego potrzeb. Stale rozwija i dostosowuje ofertę do zmieniających się potrzeb i trendów. Oferuje coraz bardziej innowacyjne produkty i usługi. Dołączając do zespołu można rozwijać swoje kompetencje, zdobywać nowe doświadczenia i w pełni wykorzystać swój potencjał.

W bankowości korporacyjnej Pekao zapewnia usługi w zakresie finansowania handlu oraz instrumentów rynku finansowego. Oferuje rozwiązania umożliwiające finansowanie bieżącej działalności oraz produkty w zakresie bankowości inwestycyjnej i finansowania strukturalnego. Doradcy, wsparci wiedzą specjalistów produktowych, pomagają stworzyć produkty finansowe odpowiadające potrzebom klientów korporacyjnych i przynoszące wymierne korzyści finansowe.

Bank chce być też rzetelnym i wiarygodnym partnerem dla firm. Zależy mu by jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby w zakresie finansowania bieżącego, inwestycyjnego i finansowania handlu. W Pionie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pekao poszukuje ludzi otwartych, kreatywnych i gotowych na nowe wyzwania.

Natomiast w Pionie IT bank zatrudnia jednych z najzdolniejszych specjalistów w branży. Konsekwentnie realizuje strategię cyfrowej transformacji. Wdraża innowacyjne i wygodne w obsłudze rozwiązania dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, małych i średnich firm, dużych korporacji. Pekao realizuje inicjatywy w obszarze sztucznej inteligencji, robotyzacji procesów, aplikacji mobilnych, biometrii twarzy i głosu. Nie są mu obce Big Data, data science, czy architektura i infrastruktura systemów. Bank budując nowe rozwiązania korzysta z najlepszych technologii dostępnych na rynku.

Istotnym dla banku jest też Pion Zarządzania Ryzykami. Jego rolą jest identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym, operacyjnym i płynności poprzez utrzymywanie go na odpowiednim poziomie zapewniającym bezpieczeństwo i stabilność. Aby tu pracować trzeba mieć analityczny umysł, zdolności komunikacyjne, być otwartym i gotowym na współpracę z innymi jednostkami banku.

W Pionie Finansowym bank przygotowuje plany finansowe, koordynuje planowanie i wykonanie budżetu. Opracowuje też analizy i raporty oraz zarządza polityką podatkową.

Tu wymagane jest zamiłowanie do analizowania danych, czy rachunkowości.

Ciekawym doświadczeniem może okazać się też zatrudnienie w Pionie Operacji i Usług. Tu Pekao zarządza procesami operacyjnymi, administracyjnymi i wspierającymi jednostki biznesowe w banku. Pion odpowiada m.in. za wykonywanie operacji bankowych oraz rozliczeń klientów, logistykę, proces zakupowy i współpracę z dostawcami a także ochronę danych osobowych.

Trzeba pamiętać, że bank działa na rynku finansowym podlegającym ścisłym regułom. Prowadzi działania w oparciu o zewnętrzne wytyczne, regulacje wewnętrzne, procedury oraz ogólnie przyjęte standardy etycznego postępowania. Nad prawidłowością przebiegu procesów, zapewnieniem najwyższych standardów świadczenia usług oraz ochroną reputacji banku czuwa wiele jednostek Wspierających Zarząd. Mowa tu m.in. o Departamencie Zgodności, Prawnym, Audytu, Bezpieczeństwa Banku, Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy, Departamencie Marketingu czy HR.

- Jak widać, skala banku pozwala na rozwój w różnych działach a co najważniejsze każdy może tu znaleźć przestrzeń do działania i zostać liderem zmian w swoim obszarze. W Pekao można naprawdę poczuć sens tego, co się robi. - dodaje Aleksandra Parkhotsik

Wszystkie obecnie otwarte rekrutacje Banku Pekao można zobaczyć na stronie Kariera na bank.