W czwartek w Senacie omawiane było sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. i ustawy okołobudżetowej.

„Dochody podatkowe będą w tym roku wyższe o ponad 55 mld zł, a całość wzrostu dochodów budżetowych, spowodowanego wzrostem inflacji, to ok. 9,2 mld zł. Tylko z tytułu podatku VAT dodatkowe dochody, związane z inflacją, wyniosą 4,6 mld zł” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Reklama

Senatorowie pytali także o zapisaną w projekcie operację odkupienia przez Skarb Państwa udziałów w spółce PKP PLK, na co ma zostać przeznaczone 1,25 mld zł.

„Celem tej operacji ma być realizacja Krajowego Programu Kolejowego i Programu Inwestycji Dworcowych. Odkupienie akcji PKP PLK od PKP ma służyć realizacji tego celu, a dodatkowym elementem będzie zwiększenie udziału Skarbu Państwa w PKP PLK” – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dodał, że to uporządkowanie sytuacji własnościowej PKP PLK było zapisane w ustawie z 2001 r.

„Mija już 20 lat, a ta struktura jeszcze nie jest uporządkowana. Kiedy to już nastąpi, PKP SA znowu wejdzie w posiadanie akcji PKP PLK, co będzie wynikać z wymiany gruntów” – dodał Bittel.

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. Tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).