Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 900 tys. zł kary na byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego za naruszenie obowiązków informacyjnych – poinformował nadzór finansowy w poniedziałkowym komunikacie.

„Komisja Nadzoru Finansowego (..) wydała 3 września 2021 r. decyzję nakładającą na Konrada Kąkolewskiego, pełniącego od 14 marca 2012 r. do 16 kwietnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu GetBack SA (…) karę pieniężną w wysokości 900 000 zł za naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. (…)” – napisano w komunikacie KNF.

KNF wyjaśniła, że nałożenie kary na Konrada Kąkolewskiego jest konsekwencją wydania 17 grudnia 2019 r. decyzji nakładającej na GetBack karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł m.in. w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia raportów okresowych.

„Pan Konrad Kąkolewski jako Prezes Zarządu GetBack SA posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez Spółkę, sposobów jej finansowania, skali prowadzonych emisji obligacji, a także kondycji finansowej Spółki. Tym samym posiadał pełną wiedzę na temat nieprawidłowości w rachunkowości spółki oraz wyników finansowych przedstawianych inwestorom, które nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji w jakiej znajdowała się Spółka” – napisano w komunikacie nadzoru.

KNF przypomniała, że Kąkolewski informował innych członków zarządu spółki o utracie płynności i konieczności ratowania sytuacji finansowej spółki w I połowie 2017 r. To oznacza, że był on w pełni świadomy złej sytuacji GetBacku, a mimo to akceptował sprawozdania finansowe, prezentujące w sposób nierzetelny zyski i przychody z prowadzonej przez nią działalności - dodała Komisja.

„Działania Pana Konrada Kąkolewskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki, ocenić należy jako nieakceptowalne, co z uwagi na negatywny wpływ na rynek finansowy spotkało się z reakcją organu nadzoru. Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy uczestników rynku finansowego, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez Spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter adekwatny do stwierdzonych naruszeń” – wskazano w komunikacie.

Nadzór przypomniał, że maksymalna wysokość kary w przypadku naruszeń, za które został ukarany Konrad Kąkolewski, wynosi 1 mln zł.