Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 213,58 mln zł wobec 58,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 996,31 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 1 990,18 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 200,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 60,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 241,09 mln zł w porównaniu z 3 460,17 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem wyniósł w tym czasie 728,95 mln zł wobec 114,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 761,78 mln zł wobec 108,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)