"W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych emitent nabył łącznie 297 005 akcji własnych spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,68% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,68% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Emitent posiada 120 045 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych emitenta, stanowiących ok. 0,68% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,68% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki." - czytamy w komunikacie.

Reklama

W październiku 2020 r. Bloober Team ogłosił rozpoczęcie programu skupu akcji własnych, zgodnie z którym chciał nabyć w I transzy nie więcej niż 2% akcji w kapitale zakładowym po cenie nie niższej od 30 zł za jedną akcję i nie wyższej niż 200 zł.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)