Zarząd Budimeksu podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, podała spółka. Na zaliczkę przeznacza kwotę 380,4 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 14,9 zł brutto na akcję.

"Kwota zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku osiągniętego od końca 2020 r., wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. [...] Wypłata zaliczki dywidendowej obejmie wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25 530 098 akcji" - czytamy w komunikacie.

Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki dywidendowej to 11 października 2021 r., zaś termin wypłaty zaliczki to 18 października 2021 r., podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)