Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, podała Komisja.

Na początku czerwca rada nadzorcza PKO BP powołała dotychczasowego wiceprezesa Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko prezesa zarządu na bieżącą wspólną kadencję, która rozpoczęła się 3 lipca 2020 r., pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody. Do czasu uzyskania zgody regulatora, RN powierzyła mu kierowanie pracami zarządu.

Jan Emeryk Rościszewski jest związany z PKO BP od 2016 r. i dotychczas kierował obszarem rynku detalicznego oraz nadzorował spółki grupy kapitałowej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)