Reklama

"Powodem rezygnacji w każdym przypadku jest uzgodniona z zarządem spółki zmiana ich funkcji i odpowiedzialności w spółce. Rezygnujące osoby będą realizować zadania związane z ich dotychczasowymi obszarami działalności oraz wykorzystujące ich kompetencje, a informacje o ich nowych, kluczowych w ramach organizacji emitenta rolach przedstawione zostaną w odrębnej komunikacji" - czytamy w komunikacie.

Powyższe zmiany związane są z transformacją zarządzania spółką oraz całą grupą kapitałową Atende, zaznaczono.

Mariusz Stusiński ma blisko 20-letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego zarządzał sprzedażą, strategią produktową oraz rozwojem spółek technologicznych. Z grupą kapitałową Atende związany jest od 2008 roku. Od grudnia 2020 roku piastuje stanowisko wiceprezesa spółki Atende Industries (spółki z grupy kapitałowej Atende) oraz równolegle pełni rolę doradcy zarządu Atende, podano w materiale.

"Od dnia 16 września br. zarząd spółki będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie:

- Marcin Petrykowski, prezes zarządu,

- Iwona Bakuła, wiceprezes zarządu,

- Mariusz Stusiński, wiceprezes zarządu" - podsumowano.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)