Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła nowelizację uchwały w sprawie rządowego programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm - poinformowano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o uchwałę Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm". Jak podało KPRM, została ona przyjęta w piątek, 19 marca.

W projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” zamieszczonym w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM napisano, że zmiany zakładają m.in. ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej do przedsiębiorców będących dużymi przedsiębiorstwami, czyli takimi, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 euro (50 mln euro - PAP) oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 euro (43 mln euro - PAP)

Kolejna zmiana to "przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia 2021 roku oraz na udzielanie finansowania (w przypadku zawarcia w umowach pożyczek warunków zawieszających) - do 31 marca 2022 roku"

Projekt uchwały zawierał także wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniżenie oprocentowania w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej.

W projekcie zapisano także uproszczenia rozpatrywania wniosków, spełniających jeden z warunków: "beneficjent ubiega się o wsparcie w ramach Programu w łącznej kwocie niższej niż 3.500.000 zł (3,5 mln zł - PAP) lub beneficjent prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o udzielenie wsparcia nieprzekraczającego równowartości 3.000.000 euro (3 mln euro - PAP)".