Atrakcyjna cena, bezpieczeństwo i szyta na miarę oferta – to atuty, dzięki którym TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Należące do Grupy PZU Towarzystwo świętuje właśnie swoją piątą rocznicę.

– Nadaliśmy idei ubezpieczeń wzajemnych nowoczesny wymiar. Ale u jego podstaw leżą te same wartości, na których opierały się pierwsze, powstające jeszcze w XIX wieku polskie towarzystwa ubezpieczeniowe: solidarność, współpraca i wzajemna pomoc – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. Na czym polegają ubezpieczenia wzajemne? Opisuje to nasz przewodnik po TUW PZUW.
A jak atut i jak audyt
Atutem TUW PZUW jest oferta dopasowana do potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Aby je poznać, eksperci TUW PZUW zaczynają od audytu. Celem jest szacowanie szkodowości w różnych dziedzinach, by na tej podstawie określić optymalną wysokość składki i zakres ubezpieczenia. Im lepiej zostaną zdiagnozowane ryzyka, tym łatwiej będzie ich uniknąć. Im więcej szkód, którym uda się zapobiec, tym niższą składkę Towarzystwo będzie mogło z czasem zaproponować.
B jak bezpieczeństwo
Za TUW PZUW stoi wiarygodność i siła największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy finansowej, czyli PZU. Stoją też najlepsi specjaliści z Grupy PZU. Wśród nich eksperci od inżynieryjnej oceny ryzyka i jego optymalizacji z PZU Lab. Przodują w budowaniu szytych na miarę rozwiązań, które zwiększają ubezpieczeniowe bezpieczeństwo.
C jak członek Towarzystwa
Jest ich w TUW PZUW ponad 430. Istota ubezpieczeń wzajemnych polega właśnie na tym, że ubezpieczeni są jednocześnie członkami Towarzystwa i współdecydują o nim.
D jak dynamika
TUW PZUW należy do światowej czołówki towarzystw ubezpieczeń wzajemnych o największej dynamice wzrostu. W prestiżowym rankingu Global 500, opublikowanym w 2019 roku, był drugi na świecie. Ranking objął 500 towarzystw reprezentujących 99% światowego rynku.
E jak Energa
To jedna z większych spółek, która powierzyła swoje bezpieczeństwo ubezpieczeniowe TUW PZUW. Obok takich potentatów w swoich branżach, jak Totalizator Sportowy, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Tauron, Enea, Wody Polskie czy Grupa Azoty. Towarzystwo ubezpiecza prawie 150 podmiotów gospodarczych.
F jak formalności
Są ograniczone do minimum. Zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest możliwość zwierania umów ubezpieczenia bez konieczności ogłaszania przetargów i związanej z tym biurokracji, a jednocześnie przy zachowaniu pełnej transparentności.
G jak Grupa PZU
Do niej należy TUW PZUW. Grupa ma prawie 380 mld zł aktywów i 22 mln klientów. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce.
H jak historia
Sięga XIX wieku, gdy na ziemiach polskich powstawały pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe. Opierały się właśnie na wzajemności. Miały patriotyczny charakter, niosąc pomoc polskim rzemieślnikom, rolnikom i przedsiębiorcom. Do nich nawiązuje TUW PZUW.
I jak innowacje
TUW PZUW wspiera je i promuje, a pandemia COVID-19 nadała temu dodatkowy, bo społeczny wymiar. Dzięki Towarzystwu do ubezpieczonych w nim szpitali trafiły tzw. opaski życia i bezprzewodowe stetoskopy. To sprzęt, który umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów i pozwala lekarzom ograniczać ryzykowne kontakty z zakażonymi. Wspiera leczenie chorych, chroniąc personel medyczny przed zakażeniem.
J jak jednostka samorządu terytorialnego
Największym samorządem wśród członków TUW PZUW jest Łódź. Towarzystwo ubezpiecza też mniejsze miasta, jak Słupsk, Zgierz czy Olkusz, zupełnie małe, jak Nasielsk oraz gminy wiejskie.
K jak Kościół
Instytucje kościelne to prawie jedna czwarta członków Towarzystwa. Są wśród nich diecezje, zakony, a także Konferencja Episkopatu Polski. Tworzą Związek Wzajemności Członkowskiej św. Antoni.
L jak lider
TUW PZUW już po czterech latach działalności stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ma w nim prawie jedną trzecią udziału.
M jak medycyna
Oferta TUW PZUW dla pracodawców to pakiety medyczne, które zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną pracownikom i ich rodzinom oraz medycyna pracy. Usługi świadczy potentat na rynku, czyli PZU Zdrowie. Ma 130 własnych i ponad 2200 partnerskich przychodni w ponad 600 miastach w Polsce.
N jak non-profit i jak nadwyżka
TUW PZUW nie działa dla zysku. To, co u komercyjnych ubezpieczycieli jest zyskiem, w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych stanowi nadwyżkę, która może wrócić do ubezpieczonych. Sami decydują o jej wykorzystaniu.
O jak Ogrodowa
Przy tej ulicy w Warszawie, pod numerem 58, mieści się TUW PZUW. Jego siedzibą jest nowoczesny 13-piętrowy biurowiec City Gate (na rysunku powyżej).
P jak podmioty medyczne i jak proaktywna obsługa szkód
Od podmiotów medycznych się zaczęło. Pierwszym członkiem TUW PZUW było Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś Towarzystwo ubezpiecza około 170 placówek medycznych w całej Polsce. Oferuje im wyjątkowe na rynku rozwiązanie, tzw. proaktywną obsługę szkód. Polega na rozwiązywaniu problemów, zanim dadzą znać o sobie. TUW PZUW przystępuje do działania, gdy tylko dostanie informację o tzw. niepożądanych zdarzeniach. Dba, aby uniknąć ewentualnych pozwów wobec szpitali i postępowań sądowych, które oprócz tego, że trwają latami, są źródłem dodatkowej traumy dla poszkodowanych pacjentów i ich rodzin.
R jak rating
TUW PZUW jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się ratingiem prestiżowej międzynarodowej agencji S&P. Przyznana Towarzystwu wysoka ocena ratingowa A- jest wyznacznikiem jego wiarygodności. Dla ubezpieczonych ma to również praktyczny wymiar. Może być ważnym argumentem dla tych, którzy muszą pokazać swoje zabezpieczenia, gdy ubiegają się o zewnętrzne dofinansowanie, np. z funduszy europejskich.
S jak szkolenia
Oferowane bezpłatnie członkom TUW PZUW służą przede wszystkim minimalizowaniu ryzyka. Obejmują m.in. doskonalenie umiejętności lekarzy i personelu medycznego, aby mogli zapewniać pacjentom jak najlepszą opiekę i unikać niepożądanych zdarzeń. Jednym ze sztandarowych jest program „Bezpieczny Poród”, w ramach którego lekarze i położnicy ćwiczą na symulatorze przyjmowanie skomplikowanych porodów. TUW PZUW uczy też lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych, jak komunikować się z pacjentami w sposób przystępny i empatyczny. Szkolenia dotyczą również właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej.
T jak transparentność
Wynika z samej istoty ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczeni w TUW PZUW, będąc jego członkami, mają dostęp do finansów Towarzystwa.
U jak usługi
Są skrojone na miarę każdego ubezpieczonego. Sprzyja temu negocjowanie umów, a nie zawieranie ich na podstawie sztywnych procedur przetargowych.
W jak wsparcie
Polega również na prewencji. Z przeznaczonego na ten cel funduszu TUW PZUW wspiera projekty służące bezpieczeństwu i ochronie zdrowia. Sfinansował m.in. zakup aparatu USG do monitorowania postępu porodu na sali porodowej dla Uniwersyteckiemu Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także zabezpieczenie przeznaczonych do remontu łódzkich kamienic i rozbudowę miejskiego monitoringu w Nasielsku.
Z jak Związki Wzajemności Członkowskiej
To TUW-y w TUW-ie. Tworzą je członkowie TUW PZUW o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzyku. Rozliczają się w ramach swojej grupy, aby uniknąć sytuacji, że takie samo ryzyko obarcza np. wielką firmę i małą wiejską gminę.
Mamy co świętować
Prezes i twórca TUW PZUW Rafał Kiliński / Materiały prasowe
Kiedy jeszcze w okresie przełomu w Polsce, na początku lat 90., pracowałem dla amerykańskiej firmy, obserwowałem pewną prawidłowość. Gdy tylko pojawił się w Polsce duży amerykański inwestor, w ślad za nim przychodził amerykański bank, amerykański ubezpieczyciel czy amerykański broker. Ten przykład zadziałał inspirująco. Jeśli Amerykanie mogą się nawzajem wspierać, to dlaczego nie Polacy? Dlaczego nie korzystać z synergii? Do tego pomysłu doskonale pasowała formuła ubezpieczeń wzajemnych, które mają w Polsce długą i piękną tradycję. Rozpoczynaliśmy od współpracy z podmiotami medycznymi, które dziś stanowią prawie 40 proc. naszych członków. Postawiliśmy też na podmioty gospodarcze, zwłaszcza spółki Skarbu Państwa, a także instytucje kościelne i samorządy. Dziś jesteśmy największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i jednym ze światowych liderów pod względem dynamiki rozwoju. Tworzymy solidarną wspólnotę i cieszymy się wsparciem naszych członków. Jest ono nieodzowne, by dalej się rozwijać. Dla wspólnych korzyści.
Materiały prasowe