"Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie interpretacji pojęcia usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi dla celów opodatkowania VAT. Celem jest zebranie informacji o praktycznych doświadczeniach przedsiębiorców działających w branży funduszy inwestycyjnych" - czytamy w piątkowym komunikacie resortu.

"Decyzja MF ma związek z pracami nad określeniem zasad prawidłowego opodatkowania VAT czynności wykonywanych w celu zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Na opinie czekamy 14 dni" - napisano.

Ministerstwo wyjaśniło, że prowadzone konsultacje podatkowe dotyczą stosowania zwolnienia od podatku VAT w przypadku usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi (art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług). Dla właściwego stosowania tego zwolnienia istotne jest właściwe rozumienie pojęcia "zarządzania" takimi funduszami - wskazano w informacji.

Reklama

Jak podano w komunikacie, w ramach konsultacji MF chce uwzględnić doświadczenia i zebrać opinie o praktycznych aspektach stosowania zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Z informacji ministerstwa wynika, że opinie te mają dotyczyć w szczególności: zakresu czynności składających się na pojęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi; opisu typowych czynności wykonywanych w celu zarządzania funduszami; typowych modeli świadczenia/nabywania usług związanych z tym zarządzaniem (o ile takie istnieją); relacji biznesowo-prawnych między podmiotami zaangażowanymi w wykonywanie czynności zarządzania funduszami; typowych czynności wsparcia i obsługi wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz funduszy, a także ich opisów.

Opinie w konsultacjach można zgłaszać na adres: konsultacjevat.zarzadzaniefi@mf.gov.pl w terminie 14 dni od dnia opublikowania zawiadomienia.

"Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów" - zapewniło MF, zastrzegając jednocześnie, że analizie będą poddane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie.

"Opinia wraz z uzasadnieniem powinna być sporządzona w wersji elektronicznej (dodatkowo zasadne jest załączenie wersji edytowalnej). Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych" - dodano.