Reklama

Jak podkreślono, „piaskownica” (tzw. regulatory sandbox) pozwala na zasymulowanie wielu operacji bankowych i przetestowanie rozwiązań, które bazują na interfejsie Open API, zgodnym ze standardem Polish API. Jest przeznaczona zarówno dla podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o zezwolenie KNF na działalność, jak i start-upów.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, podmiot, który planuje zaoferować innowacyjną usługę płatności finansowych, może zgłosić się do bezpłatnego Programu Innovation Hub. Tam będzie mógł skonsultować swój pomysł i przetestować jego funkcjonalność w teleinformatycznym środowisku testowym, który symuluje podstawowe usługi przewidziane w dyrektywie PSD2 (tj. PIS, AIS i CAF).

Udział w testach stanowi rozszerzenie dotychczasowego Programu Innovation Hub, w którym uczestnicy rynku mogą skonsultować swoje innowacyjne rozwiązania z ekspertami UKNF - zaznaczyło MF.

Po przejściu etapu konsultacji w programie uczestnik uzyskuje kwalifikację do testów w środowisku wirtualnej piaskownicy, uczestnik uzyskuje 90-dniowy dostęp do środowiska symulującego wybrane operacje rynku finansowego, które pozwala na sprawdzenie i ewentualne poprawienie opracowywanych funkcjonalności rozwiązania, na uzasadniony wniosek, zgodnie z regulaminem udziału w testach, dostęp do środowiska testowego może być przedłużony o kolejne 30 dni.

Jak zaznaczono, udział w wirtualnej piaskownicy nie zobowiązuje do ubiegania się o zezwolenie KNF na działalność. Uczestnik programu samodzielnie analizuje wnioski uzyskane w czasie konsultacji i testów i na ich podstawie decyduje o ewentualnym złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia.