Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, przewiduje, że inflacja w 2021 roku będzie spadała, a presja inflacyjna będzie obniżała się przez najbliższych kilka lat.

W 2020 roku inflacja średnioroczna wyniosła 3,4 proc wobec 2,3 proc. w roku 2020.

Co to jest inflacja?

Inflacja jest zjawiskiem w gospodarce, polegającym na utracie mocy nabywczej przez pieniądz, co powoduje wzrost ogólnego poziomu cen. Wzrost ten musi mieć stały charakter, utrzymujący się w danym czasie.

Główną przyczyną inflacji jest nadmierna emisja pieniądza, która nie odnosi się w sposób proporcjonalny do wzrostu gospodarczego. Nadmierna emisja pieniądza opiera się na jego dodruku i oprocentowaniu.

Do wzrostu emisji przyczyniają się banki, poprzez swoją działalność kredytową, która stanowi bankową kreację pieniądza.

Poziomy inflacji

  •  inflacja pełzająca – nie przekracza 5 proc. rocznie
  •  inflacja krocząca – zamyka się w granicach 5–10 proc
  • inflacja galopująca –od 20 proc w górę
  •  hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 50 proc.

Skutki inflacji

Inflacja pełzająca nie zakłóca procesów gospodarczych, państwo ma możliwość kontroli nad nią.

Inflacja krocząca może być częściowo kontrolowana i wykorzystywana jako narzędzie polityki gospodarczej przez rząd.

Inflacja galopująca powoduje zakłócenia na rynku oraz hamuje wzrost gospodarczy.

Hiperinflacja charakteryzuje się ogromnym deficytem budżetowym; uniemożliwia prowadzenie procesów gospodarczych i prowadzi do anarchizacji.

Inflacja a PKB

NBP w opublikowanym raporcie prognozuje, że inflacja w 2021 roku wyniesie 2,6 proc., a PKB wzrośnie o 3,1 proc.

Inflacja w 2020 roku wyniosła 3,4 proc. wobec prognozowanej w lipcu ub. r. w wysokości 3,3 proc. W 2021 roku inflacja spadnie do 2,6 proc. wobec wskaźnika w wysokości 1,5 proc., spodziewanego wcześniej przez bank centralny.

Wzrost inflacji w 2021 roku – prognozy

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej poinformował, że w najbliższym okresie inflacja pozostanie na niskim poziomie.

Jak zaznaczył przez NBP, poziom inflacji jest zgodny z celem. Dodał również w grudniu 2020 roku nastąpił znaczący spadek inflacji bazowej. „Aktualne prognozy przewidują, że spadek ten będzie kontynuowany w bieżącym roku" - powiedział Glapiński.