W skład odwołanej rady nadzorczej wchodzili: Ewa Sibrecht-Ośka, Zygmunt Kwiatkowski, Mariusz Obszyński, Arkadiusz Grabalski, Maciej Lipiec, Waldemar Maj, Sławomir Stelmasiak, Piotr Augustyniak.

Osoby powołane do nowej rady nadzorczej to: Piotr Augustyniak, Jan Kulczyk, Tomasz Mikołajczak, Mariusz Nowak, Artur Olech, Wojciech Stramski oraz Maciej Tybura, podano w uchwałach NWZ.

Ponadto akcjonariusze dokonali zmian w statucie spółki. Wprowadzili m.in. zapis, który mówi: "Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada nadzorcza powołuje prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków zarządu". Dotychczas odpowiedni zapis brzmiał: "Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym z prezesa zarządu, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie".

NWZ nie dokonało jednak zmian w składzie zarządu.

W odrębnym komunikacie Ciech poinformował, że Andrzej Kopeć złożył z dniem 7 lipca br. rezygnację z zasiadania w zarządzie spółki. Kopeć nie podał przyczyn rezygnacji.

Oznacza to, że w skład zarządu Ciechu wchodzą obecnie: Dariusz Krawczyk jako prezes zarządu i Artur Osuchowski jako członek zarządu.

Obecnie KI Chemistry posiada 51,14% akcji spółki (uprawniających do tyluż głosów na WZ), a ING OFE - 8,54% akcji; pozostali akcjonariusze - 40,32%, jak podała spółka na swojej stronie internetowej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.