- W poniedziałek zostanie złożone odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w sprawie wszczęcia procedury przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i przejęcia go przez Bank Pekao, wynika z oświadczenia Leszka Czarneckiego.


"Dzisiejsza decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku S.A. jest jawnym pogwałceniem prawa. Odbywa się ona w sytuacji, gdy Idea Bank S.A. zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji" - napisał Czarnecki w oświadczeniu. "M.in. w ciągu ostatnich tygodni moje spółki zainwestowały dodatkowo w bank 156 milionów złotych i zobowiązały się do dalszego dokapitalizowania w kwocie ok. 200 milionów. Przypomnę, że przyczyną kłopotów Idea Bank S.A. było m.in. działanie KNF w okresie, w którym szefował tej instytucji Marek Ch." - czytamy dalej.

Czarnecki wskazał, że jako większościowy właściciel banku odbiera działania BFG i KNF jako realizację tzw. Planu Zdzisława Sokala, który został mu przedstawiony przez poprzedniego szefa KNF Marka Ch. "Ponieważ głównym inwestorem Idea Bank S.A. jest mój podmiot zarejestrowany w Holandii zapowiadam, że działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym ustanawianym na podstawie specjalnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Polską, a Holandią na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i przyszłych z nich zysków"- napisał także Czarnecki.

Ponadto, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zakończył.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował dziś, że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację. Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao 3 stycznia 2021 r. Pełna integracja operacyjna Idea Banku ze strukturami Banku Pekao spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.