"[…] obecny poziom stop procentowych jest właściwy i najlepiej odpowiada obecnej sytuacji. Jednak w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze obniżenie stóp. Prowadzimy w NBP odpowiednie analizy możliwych okoliczności i potencjalnych skutków takiego obniżenia" - powiedział Glapiński w zapowiedzi wywiadu udzielonego Obserwatorowi Finansowemu, zamieszczonej na stronie banku centralnego na Facebooku.

Wcześniej w grudniu br. prezes NBP, odpowiadając na pytania dziennikarzy w wystąpieniu wyemitowanym na stronie internetowej banku centralnego powiedział, że obecny poziom stóp procentowych należy uznać za właściwy dodał, że sądzi, iż ten poziom stóp pozostanie właściwy jeszcze bardzo długo.

Na grudniowym posiedzeniu RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%. Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,50%, stopa depozytowa - 0,0%, a stopa redyskonta weksli - 0,11%, stopa dyskontowa weksli - 0,12% w skali rocznej.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.