Wszyscy członkowie rady nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA złożyli rezygnacje z pełnionej funkcji, wynika z komunikatu brokera.

"Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (…) informuje, iż w dniu 20 maja 2014 r. otrzymał oświadczenia od pana Andrzeja Podsiadło, pana Dariusza Maciejuka, pani Blanki Rosenstiel, pana Mieczysława Bieńka, pana Waldemara Dubaniowskiego, pana Roberta Gwiazdowskiego, pana Wojciecha Kuśpika, pana Tomasza Misiaka oraz pana Andrzeja Szumańskiego, o rezygnacji z dniem 20 maja 2014 r. z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA bez wskazania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż pan Mieczysław Bieniek poinformował, iż jego rezygnacja podyktowana jest ograniczeniem działalności maklerskiej Domu Maklerskiego IDM S.A." - czytamy w komunikacie.

20 maja br. warszawska giełda zawiesiła obrót akcjami DM IDMSA do końca notowań 20 czerwca br., na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Pod koniec kwietnia IDMSA poinformował o zamiarze zwolnienia 83,5% zatrudnionych w spółce i podał, że postanowił ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej oraz zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę, umożliwiającą dotychczasowym klientom korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług, których IDMSA nie będzie już oferować.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.