Zysk operacyjny wyniósł 1558 mln zł wobec 1427 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9537 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 10255 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 744 mln zł wobec 546 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.