Enea odnotowała 715,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 699,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 897,02 mln zł wobec 824,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 9.150,52 mln zł w 2013 r. wobec 10.091,35 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 833,47 mln zł wobec 505,14 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej).