Asseco Central Europe odnotowało 11,29 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 14,21 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,53 mln euro wobec 17,62 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,33 mln euro w 2013 r. wobec 134,44 mln euro rok wcześniej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, która znalazła się na 7. pozycji w rankingu stu największych europejskich firm informatycznych, dostarczających oprogramowanie własne i usługi z nim związane - Truffle100 2012, z przychodami ze sprzedaży software'u na poziomie 866,2 mln euro.