Zysk netto KGHM Polska Miedź przekroczył w ub.r. 3,0 mld zł, ale był nieco niższy od prognozy (zakładającej 3.204 mln zł zysku), poinformował prezes Herbert Wirth. W założeniach na 2014 r., którymi rada nadzorcza ma się zająć 12 lutego, zarząd przeiwduje lekki spadek zysku w tym roku, dodał.

"Zysk netto w 2013 r. będzie wyższy niż 3 mld zł, ale nieco niższy niż prognoza" - powiedział Wirth dziennikarzom w kuluarach konferencji "Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski" w Krakowie. Dodał, że 12 lutego rada nadzorcza spółki zajmie się przyjęciem założeń finansowych na br. "Na dziś mogę powiedzieć, że przyjęliśmy założenie, że cena tony miedzi wyniesie nieco więcej niż 7 tys. USD, a kurs USD/ PLN - 3,05. W związku z tym oczekujemy, że zysk netto w tym roku - przy założeniu utrzymania podatku od kopalin - będzie nieco niższy niż w roku ubiegłym" - powiedział Wirth.

Podkreślił, że bardzo istotnym czynnikiem dla realizacji tego planu będą zarówno ceny miedzi na rynkach światowych, jak i kurs dolara. Przypomniał, że różnica 5 centów przekłada się na 80 mln zł zysku spółki. Jeśli chodzi o ceny miedzi, prezes spodziewa się ich utrzymania na niskim poziomie w tym i na początku przyszłego roku. "Odbicia spodziewamy się w drugiej połowie 2015 roku" - skonkludował. Już w listopadzie przedstawiciele KGHM sygnalizowali, że w 2013 r. odchylenie wyników finansowych spółki od lutowej prognozy nie przekroczy 10%, więc jej korekta nie jest konieczna.

W połowie lutego KGHM opublikował prognozę wyników na rok 2013, zakładającą osiągnięcie przychodów ze sprzedaży, zysku netto oraz EBITDA w 2013 roku odpowiednio na poziomie 18 930 mln zł, 3 204 mln zł oraz 5 337 mln zł. Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.