Po połączeniu działalności kinowych, Cinema City International NV i Cineworld Plc będą nadal notowane na giełdach odpowiednio w Warszawie i Londynie, podała spółka. Cinema City będzie dysponować dotychczasowym portfelem nieruchomości i 24,9-proc. pakietem akcji skonsolidowanej grupy Cineworld.

Cinema City International i Cineworld Pls podpisały warunkową umowę połączenia ich działalności kinowych pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia obu spółek oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce. Po zamknięciu transakcji planowanym na marzec 2014 r. Cineworld kupi całą działalność kinową Cinema City za wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) wysokości ok. 503 mln GBP, która zostanie wypłacona w gotówce i w akcjach. Cinema City będzie miało 24,9% akcji skonsolidowanej grupy Cineworld.

„Połączenie sieci kinowych będzie sfinansowane przez Cineworld w drodze emisji akcji z prawem poboru oraz z nowej umowy kredytowej; Cinema City International nie będzie mogła sprzedać akcji Cineworld Plc w okresie 12 miesięcy po zamknięciu transakcji i jednocześnie deklaruje, że będzie długoterminowym akcjonariuszem spółki; Cinema City i Cineworld będą nadal notowane na giełdach w Warszawie i Londynie; Cinema City nadal prowadzić będzie działalność w segmencie nieruchomości, na którą składają się nieruchomości w Bułgarii, udział w spółce Ronson oraz projekt Park of Poland. Nieruchomości kinowe Cinema City (głównie 7 lokalizacji), także zostaną w spółce po zakończeniu transakcji i będą wynajmowane powiększonej grupie Cineworld; w ramach transakcji całe zadłużenie Cinema City zostanie spłacone, a spółka szacuje, że stan gotówki po spłacie wyniesie ok. 130 mln euro. Struktura akcjonariatu Cinema City pozostaje bez zmian z IT International Theatres jako głównym akcjonariuszem" – czytamy w komunikacie.

Połączenie z Cineworld spowoduje utworzenie drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Po realizacji tej transakcji powstanie sieć mająca 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe.

„Dla przeprowadzenia transakcji połączenia, działalność kinowa Cinema City International (skupiona w podmiocie Cinema City Holding), została wyceniona na około 503 mln GBP jako wartość przedsiębiorstwa, które zostaną wypłacone poprzez emisję dla Cinema City 24,9% akcji Cineworld Plc po połączeniu oraz 272 mln GBP w gotówce (pomniejszone o wartość spłaty wszystkich długów Cinema City w momencie realizacji transakcji szacowanych na kwotę 169 mln funtów)" – czytamy dalej.

Moshe Greidinger i Israel Greidinger będą pełnić w Radzie Dyrektorów Cineworld funkcje odpowiednio Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego Cineworld Plc i dołączą do nowej jednolitej Rady Dyrektorów Cinema City International jako Dyrektorzy Niewykonawczy. Peter Dudolenski zostanie powołany na nowego Dyrektora Wykonawczego Cinema City International. Scott Rosenblum dołączy do Rady Dyrektorów Cineworld i ustąpi z rady nadzorczej Cinema City International.

Cinema City zatrzyma działalność w segmencie nieruchomości, która nie zostanie przekazana do połączonej działalności. Umowa połączenia zostanie zamknięta po udzieleniu zgody przez Walne Zgromadzenia obydwu spółek i polskiego organu antymonopolowego.

"Po prawie czterech dekadach w branży kinowej budowania firmy zaczynając od jednego kraju a dochodząc do siedmiu, widzę Cineworld jako firmę dużą i pasującą dobrze do Cinema City. Razem z pozostałymi członkami proponowanego zarządu zamierzam skorzystać z okazji połączenia dwóch równych sobie firm, będących wiodącymi graczami na swoich rynkach i pokierować całością tak, aby się wciąż rozwijała, była coraz bardziej innowacyjna i zorientowana na jak najlepszą jakość dla klientów" - powiedział prezes Cinema City International Moshe (Mooky) Greidinger, cytowany w komunikacie.

Ok. godz. 11.30 kurs akcji Cinema City na GPW rósł o blisko 14,6% do 34,6 zł.

Cinema City International jest największym operatorem kin w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 99 multipleksów z 966 ekranami, w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael)