Spółka wprowadza do obrotu 4,21 mln akcji serii B, w tym 600 tys. w transzy inwestorów indywidualnych oraz 3,61 mln transzy inwestorów instytucjonalnych. Akcje serii B obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 12 zł. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane akcje i pozyskała w ramach oferty publicznej 50,52 mln zł brutto.

Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 50,8%. Nowi akcjonariusze objęli łącznie 29,6% akcji spółki.

Spółka podała wcześniej, że środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów.

Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.