Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionych poziomach z główną stopą referencyjna (wynoszącą 2,5%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku), podał bank centralny. RPP ponownie napisała w swoim komunikacie, że według jej oceny stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca I poł. 2014 r.

"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu br. oraz utrzymanie ich na niezmienionym poziomie w drugim półroczu sprzyja ożywieniu gospodarki krajowej, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych" - głosi komunikat.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona, podano także.

"Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie co najmniej do końca I półrocza 2014 r." - czytamy dalej.

Wszyscy analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się, że RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionych poziomach. Przeważa wśród nich opinia, że do pierwszej podwyżki dojdzie zapewne we wrześniu lub IV kw. 2014 r., choć niektórzy spodziewają się takiego ruchu dopiero w I kw. 2015 r.