Przeważa opinia, że do pierwszej podwyżki dojdzie zapewne we wrześniu lub IV kw. 2014 r., choć niektórzy spodziewają się takiego ruchu dopiero w I kw. 2015 r.

Po tym, jak w listopadzie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionych poziomach z główną stopą referencyjna (wynoszącą 2,5%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku), Rada napisała w swoim komunikacie, iż "ocenia, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie co najmniej do końca I półrocza 2014 r." - poprzednio w tym kontekście pisała o terminie do końca br.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Marek Belka podkreślał, że stwierdzenie to zostało zaakceptowane przez wszystkich członków RPP.

Dwudniowe posiedzenie RPP rozpoczęło się we wtorek, a decyzja zostanie ogłoszona w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.