Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Energi, związany z pierwotną ofertą publiczną akcji spółki, podała KNF. Z kolei Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało na poniedziałek konferencję prasową, której tematem będzie publikacja prospektu i rozpoczęcie oferty publicznej spółki.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Energa SA z siedzibą w Gdańsku w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA" - głosi komunikat Komisji.

Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

MSP zapowiedziało konferencję prasową na godz. 11.00 w poniedziałek, 18 listopada.

"Tematem spotkania będzie publikacja prospektu emisyjnego oraz rozpoczęcie pierwszej oferty publicznej Energa SA w ramach programu Akcjonariat Obywatelski" - czytamy w materiale resortu.

Na początku tego miesiąca Energa ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej do 141.522.067 akcji, oferowanych przez Skarb Państwa i stanowiących 34,18% kapitału. Akcje te mają trafić do obrotu na rynku głównym GPW. Oferta planowana jest na IV kw. br.

Przedstawiciele MSP liczyli, że KNF zatwierdzi prospekt jeszcze w listopadzie, a ofertę uda się przeprowadzić do końca tego roku.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17%, wg stanu na grudzień 2012 r.