Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powinno wprowadzić na Towarową Giełdę Energii (TGE) jeszcze co najmniej 1,5 mld m3 gazu do końca roku wobec 2,5 mld m3 wprowadzonych od końca grudnia 2013 r., wynika z informacji "Parkietu". Jest to efekt wchodzących od jutra nowych regulacji dotyczących obliga sprzedaży gazu na giełdzie.

"Od jutra zaczynają obowiązywać nowe regulacje dotyczące tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży przez firmy surowca poprzez giełdę. Na ich mocy jeszcze w tym roku do obrotu na TGE ma wejść co najmniej 1,5 mld m3 gazu. To około jednej dziesiątej wolumenu, jaki zużyto w naszym kraju w ubiegłym roku" - informuje gazeta.

Jednak wejście w życie nowych regulacji to przede wszystkim powód do zadowolenia dla przedstawicieli TGE. "Parkiet" zauważa, że na tej platformie obrót gazem realizowany jest od grudnia ubiegłego roku i po początkowym dynamicznym wzrośnie, z maksymalnym wolumenem obrotu odnotowanym w marcu, handel osłabł. Wejście obliga ten trend powinno zmienić.

"To będzie istotny impuls do rozwoju płynnego rynku hurtowego, na którym powstaje rynkowa cena gazu. Giełda przyczyni się do powstania naturalnego mechanizmu rynkowego, gdzie cena paliwa w obrocie hurtowym dla przemysłu będzie niższa niż dla odbiorców indywidualnych" - powiedział prezes TGE Ireneusz Łazor, cytowany przez dziennik.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przyszłym roku na TGE powinno trafić 40% gazu, a od początku 2015 r. obligo wyniesie już 55%. Także resort gospodarki zwraca uwagę, że od kilku lat podejmowane są działania mające na celu liberalizację rynku gazu.

"Teraz przedsiębiorcy będą mogli także bezpośrednio zawierać transakcje na giełdzie towarowej oraz utrzymywać zapasy obowiązkowe gazu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa wzmocni też pozycję odbiorcy gazu i zwiększy jego ochronę, regulując m.in. procedurę reklamacyjną czy wprowadzając pozasądowy system rozstrzygania sporów wynikających z umów o dostarczanie gazu" - podkreślił wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, odpowiedzialny w resorcie za prace nad projektem prawa gazowego, które wchodzi w skład tzw. trójpaku energetycznego.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.