Asseco Poland odnotowało 87,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 90,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 160,80 mln zł wobec 163,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1438,90 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 1393,00 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 180,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 195,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2784,40 mln zł w porównaniu z 2666,80 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 218,20 mln zł wobec 209,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.