"Po dwóch miesiącach drugiego kwartału nie ma powodów by przeszacować prognozę wyników" - powiedział Wirth podczas prezentacji strategii spółki na komisji sejmowej.

Zysk netto na poziomie 3,2 mld zł

W połowie lutego 2013 r. KGHM Polska Miedź opublikował prognozę finansową na 2013 rok, zakładającą osiągnięcie 18,93 mld zł przychodów, zysku EBITDA w wysokości 5,34 mld zł i 3,20 mld zł zysku netto. Podstawę opracowania budżetu stanowiły wstępne wyniki 2012 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. 

KGHM zakłada produkcję miedzi w koncentracie na poziomie 425,1 tys. t, produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 548,0 tys. t, w tym ze wsadów obcych 146,6 tys. t, oraz produkcję srebra w wysokości 1 075 t. Spółka szacuje, że średnioroczne notowania miedzi wyniosą 7 800 USD/t, srebra 32,00 USD/troz, a - kurs walutowy USD/PLN wyniesie 3,10 USD/PLN. Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych to 17 087 zł/t, a koszt gotówkowy produkcji koncentratu – C1 1,76 USD/funt. 

Nakłady inwestycyjne rzeczowe wyniosą 2 470 mln zł, a limit nakładów na inwestycje kapitałowe 523 mln zł. 

KGHM Polska Miedź odnotował 4.802,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 11.126,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26.704,87 mln zł w 2012 r. wobec 22.107,23 mln zł rok wcześniej. 

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.