Zysk brutto domów maklerskich wyniósł 136,97 mln zł w I kw. br. wobec 194,39 mln zł rok wcześniej. 

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 313,23 mln zł w I kw. 2013 r., zaś rok wcześniej było to 331,77 mln zł. 

Koszty działalności maklerskiej sięgnęły 292,63 mln zł w I kw. br. wobec 301,64 mln zł rok wcześniej. 

W I kw. 2013 r. domy maklerskie zanotowały zysk z działalności maklerskiej, który wyniósł 20,60 mln zł. Rok wcześniej zysk na tej działalności sięgnął 30,13 mln zł. 

Kapitały podstawowe domów maklerskich wyniosły 2.118,83 mln zł na koniec I kw. br., zaś rok wcześniej było to 2.225,26 mln zł. 

Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 134.983,39 mln zł na koniec I kw. 2013 r., zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 64.389,78 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 134.297,31 mln zł oraz 73.159,92 mln zł.