Asseco Poland odnotowało 92,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 104,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 167,60 mln zł wobec 170,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1345,50 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 1273,80 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 81,7 mln zł wobec 91,0 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.