Zysk operacyjny wyniósł 788,33 mln zł wobec 558,54 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kw. br. Tauron odnotował wzrost EBITDA o ponad 25% do ponad 1,2 mld zł. Marża EBITDA wzrosła do 23,7% w I kwartale 2013 r. z 15,1% przed rokiem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5163,03 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 6454,85 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Tauron w I kwartale 2013 r. wyniosły ok. 5,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły poziom ok. 6,5 mld zł. Doprowadzając wartość przychodów do porównywalności (w I kw. 2013 r. większość przychodów ze sprzedaży energii wyłączonej z tzw. „obliga giełdowego" podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu, podczas gdy w I kw. 2012 r. niemal cała wyprodukowana energia sprzedawana za pośrednictwem TGE podlegała konsolidacji), spadek przychodów rok do roku wyniósłby niewiele powyżej 4%" - podała spółka w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 244,71 mln zł wobec 52,81 mln zł straty rok wcześniej.

"W I kwartale tego roku odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost zysku netto oraz EBITDA, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych i wciąż niskich cen energii elektrycznej. Znaczący spadek kosztów działalności operacyjnej Grupy to w głównej mierze pochodna niższych kosztów wytwarzania, ciepła oraz sprzedaży" - powiedział prezes spółki Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie.

Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej. W 2012 r. spółka wytworzyła 19,11 TWh energii elektrycznej, a sprzedała - 44,74 TWh.