Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 68 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się, że Orlen mógł w I kw. 2013 roku odnotować od 60 mln zł skonsolidowanej straty netto do 184 mln zł netto.

Zysk operacyjny wyniósł 341,02 mln zł wobec 938,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27471,89 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 29247,47 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 240-487 mln zł, przy konsensusie na poziomie 359 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 27.057-29.759 mln zł, przy konsensusie na poziomie 28.762 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 15,74 mln zł wobec 1356,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.