Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty w obszarze 10-sesyjnej konsolidacji. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1023 PLN za euro, 3,1396 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,3664 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą aktualnie 3,414% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilka sesji na złotym przebiega w zakresie konsolidacji 4,093 – 4,125 EUR/PLN, gdzie zauważyć można wsparcie i ustabilizowanie kwotowań złotego z uwagi na utrzymujący się popyt na polski dług. Ostatnie dane fundamentalne skutecznie przywróciły scenariusz przyszłych obniżek stóp procentowych jako realny, a taniejący jen wskazuje, iż trend wynikający z działań BoJ nie uległ jeszcze wyczerpaniu. W rozpoczynającym się tygodniu kluczową dla nastrojów na złotym wydaje się wtorkowa sesja, kiedy prócz danych makro (sprzedaż detaliczna za marzec oraz publikacja stopy bezrobocia również za marzec) będzie mieć miejsce aukcja długu o wartości 7,0-10,0 mld PLN zaoferowanego przez MF.

W trakcie dzisiejszego handlu nie zaplanowano znaczących publikacji lokalnych mogących istotnie przełożyć się na notowania. GUS poda jedynie koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2013r. Na próżno również szukać znaczących impulsów ze strony publikacji danych na szerokim rynku, gdzie prócz wystąpień bankierów centralnych i popołudniowym odczycie dot. rynku nieruchomości w USA inwestorzy nie otrzymają sygnałów z gospodarek. Dużo większe znaczenie dla inwestorów mogą mieć weekendowe sygnały z G20, reelekcja włoskiego prezydenta oraz piątkowe obniżenie ratingu dla Wlk. Brytanii.

Z rynkowego punktu widzenia ponowny test okolic 4,093 EUR/PLN i odbicie od tego zakresu wskazuje, iż początek tygodnia przyniesienie najprawdopodobniej utrzymanie konsolidacji w obszarze 4,093 EUR/PLN – 4,125 EUR/PLN. Równocześnie zwrócić należy uwagę na piątkowe zanegowanie wzrostów na eurodolarze, co w przypadku naruszenia 1,30 USD doprowadzić może ponownie do testu okolic 4,125 EUR/PLN na złotym.

Konrad Ryczko