Zmierzona pojemność nowego systemu obrotu warszawskiej giełdy UTP to 15 mln zleceń w trakcie sesji, poinformował agencję ISBnews dyrektor Działu Rozwoju Systemów Obrotu giełdy Artur Wrotek.

"Zmierzona pojemność nowego systemu to 15 mln zleceń w trakcie sesji. System jest skalowalny, co oznacza, że w razie potrzeby będzie go można rozbudować i zwiększyć jego możliwości" - powiedział ISBnews Wrotek.

UTP zaoferuje inwestorom możliwości przetwarzania 20 tys. zleceń na sekundę wobec około jednego tysiąca obecnie. Czas odpowiedzi między przekazaniem zlecenia do systemu notującego a uzyskaniem potwierdzenia jego realizacji to 650 mikrosekund wobec ok. 50 tys. mikrosekund w obecnie funkcjonującym Warsecie.

W ocenie dyrektora GPW, nowy system przyciągnie na warszawski parkiet również światowych inwestorów algorytmicznych, co przełoży się na wzrost płynności i spadek kosztów transakcyjnych, głównie na najpłynniejszych papierach, a udział handlu algorytmicznego w obrotach będzie systematycznie wzrastać.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) i domy maklerskie - członkowie Giełdy potwierdzili termin migracji na UTP z Warsetu w dniu 15 kwietnia 2013 r.