We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł właśnie 832,3 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2.048,9 mln zł wobec 1.851,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1.004,3 mln zł wobec 1.021,2 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 78,27 mld zł na koniec 2012 r. wobec 69,72 mld na koniec 2011 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2012 r. wyniósł 757,8 mln zł wobec 903,8 mln zł zysku rok wcześniej.