„W obliczu znaczącej i rosnącej zmienności rynku, jak również niepewnych, istotnych wypływów pieniężnych, w tym inwestycji w częstotliwości 4G, oraz dążąc do zachowania solidnego bilansu Grupy:  Zarząd zobowiązuje się do podstawowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy w kwocie 50 groszy na akcję, które zostanie wypłacone w lipcu 2013 w formie zwykłej dywidendy pieniężnej. Statut TPSA umożliwia wypłatę wynagrodzenia w postaci zaliczkowej" – czytamy w informacji.

TPSA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.