Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odprowadziła w 2012 roku blisko 1,8 miliarda zł podatków i opłat, podała spółka w komunikacie. Do budżetu państwa za pośrednictwem urzędu skarbowego trafiło ponad 376,3 mln zł podatku VAT i 226,6 mln zł podatku dochodowego od osób fizycznych.

"Ponadto w 2012 roku JSW odprowadziła prawie 220,6 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych. W ubiegłym roku nie była już zobowiązana do odprowadzenia 15 procentowej wpłaty z zysku, ponieważ po wejściu na giełdę przestała być jednoosobową spółką Skarbu Państwa" - czytamy w komunikacie.

Część pieniędzy wpłaconych z tytułu podatków dochodowych trafia później drogą pośrednią do gmin i powiatów w ślad za pracownikami JSW. Gminne budżety zasiliło także w ubiegłym roku niemal 32,7 mln zł podatku od nieruchomości i środków transportowych i prawie13 mln zł opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe 8,6 mln zł opłaty eksploatacyjnej spółka przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Znaczącą pozycję kosztową stanowiły też w 2012 roku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – było to 22,6 mln zł.

"W ubiegłym roku największą pozycję kosztową stanowiły składki w wysokości 865 mln zł przekazane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (o 74 mln więcej niż rok wcześniej). Prawie 3,8 mln zł pochłonęła opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, a kolejne 1,2 mln zł opłaty ekologiczne i 741 tys. zł akcyza przekazana Izbie Celnej" - podsumowano w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2012 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,5 mln ton węgla.