KGHM Polska Miedź zawarł w dniu 21stycznia b.r. z HSBC Bank USA N.A., London Branch umowę na sprzedaż srebra w 2013 roku. Wartość umowy szacowana jest na 1.672 mln zł, podała spółka w komunikacie.

W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy stronami w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KGHM i wynosi 3.654 mln zł. Powyższa umowa jest umową o największej wartości zawartą w tym okresie.

W 2011 r. KGHM był największym na świecie producentem srebra, z udziałem w światowej produkcji sięgającym 5,3%. W 2011 roku KGHM wyprodukował 40,5 mln uncji srebra.