"Kopalń nie da błyskawicznie dostosować do zapotrzebowania. Dlatego na ten rok zaplanowaliśmy wyższy wskaźnik robót przygotowawczych przy mniejszym wydobyciu. A zwały będą się zmniejszać. Pracuje nad tym nowy wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu" - powiedziała Baca-Pogorzelska w wywiadzie.

Według wstępnych wyliczeń spółki, wynik finansowy netto Kampanii Węglowej za 2012 r. wyniesie ok. 150 mln zł, natomiast w tym roku spółka prognozuje 100 mln zł. Jednocześnie, odnotowano wzrost cen węgla o inflację w kontraktach wieloletnich, a dla transakcji spotowych nastąpił ich spadek.

Prezes poinformowała również, że KW rozwiązała istniejące rezerwy w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń gmin, spornych linii kablowych oraz prac górniczo-wiertniczych. Tylko część z nich została rozwiązana na rzecz zmniejszenia podatku od wyrobisk.