Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro zmniejszyła się w listopadzie 2012 roku o 0,3% m/m, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja w tym ujęciu spadła także o 0,3%.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 3,7% w strefie euro i o 3,3% w całej UE.