Z emisji akcji serii B, C i D spółka pozyskała łącznie 10,55 mln zł.

Autoryzowany doradca to Dom Inwestycyjny Taurus, a animator to Copernicus Securities.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest wyszukiwanie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, głównie poprzez przejmowanie innych podmiotów i rozwijanie ich działalności, dążąc do zwiększenia wartości tych przedsiębiorstw. Good Idea działa głównie na rynku motoryzacyjnym.