Pierwsze notowanie akcji spółki Good Idea na rynku NewConnect odbędzie się w czwartek, 3 stycznia br., podała GPW. Będzie to 430. spółka notowana oraz 1. debiut w 2013 r. na alternatywnym rynku akcji GPW. Cena odniesienia to 0,20 zł.

Z emisji akcji serii B, C i D spółka pozyskała łącznie 10,55 mln zł.

Autoryzowany doradca to Dom Inwestycyjny Taurus, a animator to Copernicus Securities.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest wyszukiwanie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, głównie poprzez przejmowanie innych podmiotów i rozwijanie ich działalności, dążąc do zwiększenia wartości tych przedsiębiorstw. Good Idea działa głównie na rynku motoryzacyjnym.