Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uruchomiło wydobycie ropy i gazu ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, wynika z komunikatu spółki.

PGNiG, które posiada 11,92% udziałów w złożu, planuje w 2013 r. wydobycie w Norwegii ok. 370 tys. ton ropy i ok. 0,3 mld m3 gazu.

"Wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z własnych złóż jest jednym ze strategicznych celów PGNiG. Rozpoczęcie produkcji ze złoża Skarv ma dla nas szczególne znaczenie. Po pierwsze, Norwegia to priorytetowy obszar zagranicznej ekspansji. Po drugie, dzięki złożu Skarv znacznie zwiększy się wydobycie ropy naftowej, więc poprawi się rentowność spółki, a to dobra informacja dla akcjonariuszy" - powiedziała prezes PGNiG, Grażyna Piotrowska-Oliwa, cytowana w komunikacie.

PGNiG podało, że poprzez swoją spółkę PGNiG Norway posiada ok.11,92% udziałów w projekcie Skarv. Operatorem złoża jest BP Norge, a pozostali partnerzy w projekcie to Statoil Petroleum oraz E.ON E&P Norge.

"Wydobycie PGNiG w Norwegii wyniesie w 2013 roku ok. 370 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami oraz ok. 0,3 mld m3 gazu. W 2014 roku planuje się wzrost wydobycia, ponieważ I kwartał 2013 wykorzystany będzie do rozruchu produkcji i sekwencyjnego włączania poszczególnych odwiertów do eksploatacji" - czytamy w komunikacie.

Złoże Skarv położone jest na Morzu Norweskim, ok. 210 km na zachód od wybrzeża Norwegii, gdzie głębokość wody waha się pomiędzy 350 a 450 m. Złoże zostało odkryte w 1998 roku, a jego szacunkowe zasoby wydobywalne wynoszą ok. 13 mln ton ropy, 5,7 mln ton NGL i 43 mld m3 gazu. Koncesje wokół złoża Skarv posiadają znaczny potencjał do dalszych poszukiwań ropy i gazu.

"Przy obecnych cenach rynkowych, planowane przychody w ciągu następnych trzech lat wyniosą ok. 400- 500 mln USD rocznie. Należy również dodać, że przychody będą generowane przy stosunkowo niewielkich kosztach własnych i braku obciążeń podatkowych w pierwszych latach produkcji" - powiedział dyrektor zarządzający PGNiG Norway Geir Kvael.

Działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego prowadzi założona w 2007 roku spółka PGNiG Norway, która posiada obecnie udziały w 10 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie. Całkowite zasoby, których właścicielem jest PGNiG Norway wynoszą 68,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Dotychczas PGNiG Norway zainwestowało w projekt Skarv około 1,1 mld USD.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W 2011 r. PGNiG odnotowało 23 mld zł skonsolidowanych przychodów. Firma dostarczyła na rynek polski ok. 14 mld m3 gazu.