Inflacja HICP w Polsce wyniosła w listopadzie 2012 roku w ujęciu rocznym 2,7 proc. wobec 3,4 proc. w październiku - podał w piątek Eurostat.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł 2,8 proc. rok do roku.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.