Zysk netto grupy Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 82,9 mln zł i był o 14,8 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 72,2 mln zł zysku netto.

W trzecim kwartale tego roku grupa Asseco Poland miała 161 mln zł zysku operacyjnego. Wynik okazał się 8,8 proc. wyższy od konsensusu, gdyż ankietowani przez PAP analitycy spodziewali się 148 mln zł zysku EBIT.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły w III kw. do 909,9 mln zł z 763,5 mln zł.

Koszty ogólnego zarządu wzrosły do 108 mln zł z 90,5 mln z rok wcześniej.

Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w III kw do 367,2 mln zł z 327,3 mln zł rok wcześniej.

Przychody grupy w III kwartale 2012 roku wyniosły 1.328,1 mln zł i były zgodne z konsensusem, który zakładał 1.319,8 mln zł przychodów w III kw.

W III kw. 2012 r. grupa Asseco uzyskała 1.035 mln zł przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych w porównaniu do 869,7 mln zł w III kw. rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług obcych spadły do 138,8 mln z 146,1 mln zł.

W III kw. 447,7 mln zł przychodów pochodziło z sektora bankowość i finanse, 548,5 mln zł z przedsiębiorstw, a 331,9 mln zł z instytucji publicznych.

Po trzech kwartałach 2012 r. grupa Asseco Poland wypracowała 278,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, 495,4 mln zł zysku operacyjnego i 3.995 mln zł przychodów.

Asseco Poland SA miało w III kw. 2012 r. 55,6 mln zł zysku netto, 75,2 mln zł zysku operacyjnego i 315,1 mln zł przychodów.