Zysk netto największej w Polsce grupy ubezpieczeniowej w trzecim kwartale br. wzrósł o 268 proc. w ujęciu rocznym i o 25 proc. licząc kwartał do kwartału.

Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto grupy wyniósł 2,84 mld zł, czyli był o 52,9 proc. wyższy niż rok wcześniej.