Marczak wskazał, że po zakończeniu finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych resort spokojnie realizuje plan sfinansowania co najmniej 20 proc. przyszłorocznych potrzeb.

"Oznacza to, że utrzymujemy znaczny poziom rezerwy środków złotowych i walutowych, który na koniec października wynosi ok. 51 mld zł. W stosunku do końca września zmniejszeniu uległa rezerwa środków złotowych, głównie ze względu na październikowy wykup i płatności odsetkowe od obligacji w kwocie 25,7 mld zł. Zmniejszenie rezerwy złotowej zrekompensowane zostało zwiększeniem rezerwy walutowej" - podał dyr. Marczak.

Zaznaczył, że nieprzerwanie trwa napływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek papierów skarbowych. We wrześniu portfel papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o kolejne 4 mld zł (w tym obligacji o 3,98 mld zł).

"Zaangażowanie kapitału zagranicznego w papierach skarbowych osiągnęło więc kolejny rekordowy poziom - 184,9 mld zł, w tym 184,2 mld zł w obligacjach. W październiku przyrost portfela inwestorów zagranicznych zostanie ograniczony wykupem 6,5 mld zł obligacji 2-letnich od tej grupy. Pomimo tego wykupu saldo inwestorów zagranicznych powinno pozostać w październiku znacząco dodatnie" - dodał.

Dyrektor departamentu długu wskazał, że harmonogram przetargów w listopadzie będzie zgodny z planem kwartalnym. Resort finansów zamierza przeprowadzić jeden standardowy przetarg sprzedaży o ograniczonej podaży i przetarg zamiany. Zapewnił, że na początku listopada ministerstwo sfinalizuje też emisję obligacji na rynku japońskim.

"Nasza dalsza aktywność emisyjna w kraju i za granicą uzależniona będzie od bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej zmian w najbliższej przyszłości. Ze względu na otwarty charakter planu przetargów w grudniu (możliwy brak przetargu sprzedaży) wyemitujemy nowy benchmark 5-letni (pięcioletnie obligacje w złotych - PAP) już w listopadzie" - dodał.