Trwa napływ kapitału zagranicznego na polski rynek papierów skarbowych, jego zaangażowanie osiągnęło we wrześniu rekordowy poziom 184,9 mld zł - poinformował w środę w komentarzu dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak.

Marczak wskazał, że po zakończeniu finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych resort spokojnie realizuje plan sfinansowania co najmniej 20 proc. przyszłorocznych potrzeb.

"Oznacza to, że utrzymujemy znaczny poziom rezerwy środków złotowych i walutowych, który na koniec października wynosi ok. 51 mld zł. W stosunku do końca września zmniejszeniu uległa rezerwa środków złotowych, głównie ze względu na październikowy wykup i płatności odsetkowe od obligacji w kwocie 25,7 mld zł. Zmniejszenie rezerwy złotowej zrekompensowane zostało zwiększeniem rezerwy walutowej" - podał dyr. Marczak.

Zaznaczył, że nieprzerwanie trwa napływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek papierów skarbowych. We wrześniu portfel papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o kolejne 4 mld zł (w tym obligacji o 3,98 mld zł).

Reklama

"Zaangażowanie kapitału zagranicznego w papierach skarbowych osiągnęło więc kolejny rekordowy poziom - 184,9 mld zł, w tym 184,2 mld zł w obligacjach. W październiku przyrost portfela inwestorów zagranicznych zostanie ograniczony wykupem 6,5 mld zł obligacji 2-letnich od tej grupy. Pomimo tego wykupu saldo inwestorów zagranicznych powinno pozostać w październiku znacząco dodatnie" - dodał.

Dyrektor departamentu długu wskazał, że harmonogram przetargów w listopadzie będzie zgodny z planem kwartalnym. Resort finansów zamierza przeprowadzić jeden standardowy przetarg sprzedaży o ograniczonej podaży i przetarg zamiany. Zapewnił, że na początku listopada ministerstwo sfinalizuje też emisję obligacji na rynku japońskim.

"Nasza dalsza aktywność emisyjna w kraju i za granicą uzależniona będzie od bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej zmian w najbliższej przyszłości. Ze względu na otwarty charakter planu przetargów w grudniu (możliwy brak przetargu sprzedaży) wyemitujemy nowy benchmark 5-letni (pięcioletnie obligacje w złotych - PAP) już w listopadzie" - dodał.