Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.300,00 USD za tonę, po wzroście notowań o 0,1 proc. Na Comex w Nowym Jorku funt miedzi w dostawach na XII w transakcjach elektronicznych drożeje o 0,1 proc. i wyceniany jest po 3,7860 USD.

W czwartek Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian.

Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,75 proc.

Stopa oprocentowania depozytów przejmowanych przez EBC wynosi 0,0 proc. Stopa pożyczek udzielanych bankom komercyjnym wynosi 1,5 proc.

Europejski Bank Centralny jest też gotów do uruchomienia programu skupu obligacji skarbowych w strefie euro, gdy tylko spełnione zostaną konieczne ku temu warunki - poinformował prezes EBC Mario Draghi.

"EBC jest gotowy podjąć operację OMT, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione - zapowiedział Draghi.

Dodał, że nowy plan EBC pozwolił na zmniejszenie napięć panujących na rynku w ostatnich kilku tygodniach. "Obecnie kluczowe jest, żeby rządy dalej wprowadzały kroki konieczne do redukcji istniejących nierównowag fiskalnych i strukturalnych" - stwierdził prezes EBC.